Technologie výroby a systém kontroly

Technologie výroby a systém kontroly

Technologie výroby a balení

snekySpolečnost Farmina Pet Foods používá proces dvojité extruze (extrudér se dvěma šneky), známý hlavně z oblasti produkce potravin jako jsou těstoviny, sušenky atd. Extrudér se dvěma šneky spouští mechanický proces, který zajišťuje lepší želatinaci škrobu a zvyšuje homogenizaci i propečení o 20-25 % v porovnání se systémy s jedním šnekem. V konečném produktu jsou živiny méně denaturovány, což má za výsledek vyšší stravitelnost krmiva.

 

Stabilita vitaminů

Další výhodou výrobních metod společnosti Farmina je systém „Long Life Vitamins“ (stabilita vitaminů), ve kterém se vitaminy přidávají do krmiva až po extruzi. technologieTímto se zajistí delší životnost granulí a zároveň se předejde chemické i fyzikální zátěži během zpracování.

 

Vakuové potahování

Pomocí vakuového potahování je produkt opatřen vrstvou tuku. Vrstva zajišťuje výborné začlenění lipidů do granulí. Velká pozornost je věnována balení. Používá se technologie, která zaručuje zachování živin během skladování díky absolutnímu oddělení granulí od okolního prostředí.

Systém kontroly

mikroskopMnohaleté zkušenosti získané výrobou krmiv pro zvířata vedly společnost Farmina ke značným investicím do kontrolní činnosti. Speciálně sestavený tým systematicky kontroluje všechny suroviny a stejně tak je analyzována každá vyrobená šarže. Odebrané vzorky jsou uchovávány pro další testování až 18 měsíců. Veškerá produkce je dohledatelná, což společnosti Farmina umožňuje v případě potřeby rychle reagovat. Všechny suroviny pocházejí od certifikovaných dodavatelů, kteří procházejí přísnými audity. Navíc jsou vzorky jak surovin, tak i finálního produktu analyzovány pomocí blízké infračervené spektroskopie, což umožňuje monitorování příchozích surovin i výsledného výrobku v reálném čase. Naše interní laboratoř využívá při testování surovin a hotového produktu také podpory ostatních laboratoří s ohledem na všechny aspekty bezpečnosti potravin a podle předem sestaveného postupu analýzy. Máme vyvinut velmi důležitý kontrolní systém, který zaručuje absenci mykotoxinů, zvláště aflatoxinů.

Charakteristika Výhody
Exktrudér se dvěma šneky.
Technologie lisování zmožňující lepší želatinizaci škrobu.
Vyšší stravitelnost: o 25% zvyšuje stravitelnost krmiva v porovnání se systémy s jedním šnekem.
Vakuový potahovač.
Inovativní systém, kdy jsou po lisování va vakuu přidávány další suroviny. Zajišťuje jednotné pokrytí a lepší spojení přidávaných surovin s krmivem, ,aniž by docházelo ke změnám jejich vlastností.
Citlivé suroviny nejsou poškozovány výrobním procesem a krmivo zůstává chutnější.
Trvanlivé vitamíny.
Systematická integrace vitamínů do granulí předchází jejich poškozování v průběhu výroby.
 Více vitality a zdraví.
“Just in time” dodávky.
Hotový výrobek je ihned expedován do prodejen.
Absolutní čerstvost, více chuti.

 

registrace


Vyplňte prosím následující formulář


* Spočítejte ověřovací číslo